Powiat Starachowicki Maciej Surgiel 2022-06-09

KONTAKT

Powiat Starachowicki

Większość kojarzy nas z przemysłem i motoryzacją. To prawda. Przez lata wyjeżdżały stąd STARy najbardziej znane polskie ciężarówki. Ale nie tylko motoryzacja nas wyróżnia.

Z ciekawie ukształtowanym terenem, malowniczą doliną rzeki Kamiennej, Sieradowickim Parkiem Krajobrazowym, licznymi zbiornikami wodnymi i odsłonięciami skalnymi Powiat Starachowicki jest jednym z najpiękniejszych zakątków Ziemi Świętokrzyskiej.

Warto zobaczyć:
Opactwo Cystersów w Wąchocku

zabytek klasy zerowej, uznany za Pomnik Historii. Jeden z najcenniejszych i najlepiej zachowanych romańskich założeń klasztornych w Polsce o wysokiej randze artystycznej i szczególnych wartościach historycznych i naukowych.

Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach

z Zespołem Wielkopiecowym z końca XIX wieku – jedynym w Europie zachowanym w całości ciągiem technologiczny urządzeń hutniczych. Na terenie muzeum znajduje się również jedna z największych na świecie maszyn parowych, która trafiła do Starachowic z Powszechnej Wystawy Przemysłowej w Paryżu w 1889 roku.

Starachowicką Kolej Wąskotorową

zabytkowa linia kolejki wąskotorowej Starachowice Wsch. Wąskotorowe – Iłża prowadzi przez tereny powiatu starachowickiego i gminy Iłża. Ruch turystycznie odbywa się na dwóch odcinkach: Starachowice – Lipie i Iłża – Marcule.

Czy wiesz że...
  • Powiat Starachowicki organizuje Zlot Pojazdów Zabytkowych Legenda STARa. Co roku zjeżdżają tu załogi pojazdów zabytkowych z całego kraju.
  • Rokrocznie odbywają się u nas widowiskowe imprezy plenerowe, tj. Piknik Prehistoryczny „Rydno”, Warsztaty Archeologiczne „Żelazne Korzenie” czy Jarmark u Starzecha, przybliżające życie w epoce kamienia, starożytne hutnictwo i nawiązujące do tradycji.
  • Jesteśmy rajem dla kolarzy, którzy przyjeżdżają tutaj aby rywalizować w prestiżowym wyścigu „Starachowicka Strzała”
Skip to content