Załącznik nr 1 do Regulaminu VII Zlotu Pojazdów Zabytkowych Legenda STARa
Regulamin Konkursu Elegancji 2021
  1. Data i miejsce: konkurs przeprowadzony jest w ramach VII edycji Zlotu Pojazdów Zabytkowych Legenda STARa organizowanej przez Powiat Starachowicki w dn. 28–29.08.2021 r. w Starachowicach.
  2. Do konkursu przystępują wszyscy zarejestrowani uczestnicy zlotu.
  3. Konkurs odbędzie się w trzech kategoriach: samochody ciężarowe, samochody osobowe, motocykle.
  4. Komisja sędziowska powołana przez organizatora imprezy ogłasza wyniki i przyznaje nagrody za I, II i III miejsce we wszystkich kategoriach – pamiątkowe grawertony i nagrody rzeczowe.
  5. Wszelkie nieuregulowane sprawy dotyczące przebiegu konkursu rozstrzyga komisja sędziowska.
  6. Decyzje komisji sędziowskiej są ostateczne.
  7. W konkursie nie mogą brać udziału osoby zatrudnione przez organizatora. Z udziału w konkursie wyłączone są także członkowie rodzin tych osób.
Starachowice, 30.07.2021 r.