Załącznik nr 4 do Regulaminu VII Zlotu Pojazdów Zabytkowych Legenda STARa
Regulamin Konkursu Fotograficznego Stars of Old Cars 2021
  1. Data i miejsce: konkurs przeprowadzony jest w ramach VII edycji Zlotu Pojazdów Zabytkowych Legenda STARa organizowanej przez Powiat Starachowicki w dniach 28–29.08.2021 r. w Starachowicach.
  2. Do konkursu może przystąpić każdy pełnoletni obywatel RP.
  3. Zdjęcie można wykonać dowolną techniką i dostarczyć ją do siedziby organizatora lub przesłać na adres legendastara@powiat.starachowicki.pl do dnia 15 września 2021 r.
  4. Pracę należy opatrzyć tytułem, imieniem i nazwiskiem autora oraz podać numer telefonu kontaktowego do autora.
  5. Komisja sędziowska powołana przez organizatora imprezy ogłasza wyniki i przyznaje nagrody za I, II i III miejsce - pamiątkowe grawertony.
  6. Najlepsza praca otrzyma tytuł STAR of Old Cars 2021.
  7. Wyniki zostaną ogłoszone na stronie i fun page’u Wydarzenia
  8. Decyzje komisji sędziowskiej są ostateczne.
  9. Wszelkie nieuregulowane sprawy dotyczące przebiegu konkursu rozstrzyga komisja sędziowska.
  10. W konkursie nie mogą brać udziału osoby zatrudnione przez organizatora. Z udziału w konkursie wyłączone są także członkowie rodzin tych osób. Starachowice, 30.07.2021 r.
Starachowice, 30.07.2021 r.