Załącznik nr 6 do Regulaminu VII edycji Zlotu Pojazdów Zabytkowych Legenda STARa.
Regulamin Konkursu Super STARa 2021
  1. Data i miejsce: konkurs przeprowadzony jest w ramach VII edycji Zlotu Pojazdów Zabytkowych Legenda STARa organizowanej przez Powiat Starachowicki w dniach 28–29.08.2021 r. w Starachowicach.
  2. Celem konkursu jest wyłonienie najlepiej zachowanego i najlepiej utrzymanego mimo wieku STARa w wyniku głosowania przeprowadzanego wśród uczestników Zlotu, którzy przyjechali pojazdami marki Star. W konkursie biorą udział pojazdy zgłoszone na Zlot do dnia 25 sierpnia 2021 r. i fizycznie uczestniczące w imprezie.
  3. Organizator powołuje komisję skrutacyjną do przeprowadzenia głosowania.
  4. Każdy z głosujących dysponuje 1 (jednym) głosem.
  5. Głosujący nie może oddać głosu na własny pojazd. Komisja skrutacyjna przy wydawaniu kart do głosowania zakreśli kolorowym flamastrem nr startowy pojazdu, na który dany uczestnik konkursu jako właściciel nie może oddać głosu.
  6. W przypadku równej liczby głosów o zwycięstwie zdecyduje data pierwszej rejestracji pojazdu wg zasady, iż zwycięża ten Star, który wcześniej został zarejestrowany (jest dłużej użytkowany).
  7. Zwycięzca konkursu otrzyma tytuł „SUPER STAR 2021” i pamiątkowy dyplom.
  8. Wszelkie nieuregulowane sprawy dotyczące przebiegu konkursu rozstrzyga komisja skrutacyjna.
  9. Decyzje komisji rekrutacyjnej są ostateczne.
  10. W konkursie nie mogą brać udziału osoby zatrudnione przez organizatora. Z udziału w konkursie wyłączone są także członkowie rodzin tych osób.
Starachowice, 10.08.2021 r.