Załącznik nr 5 do Regulaminu VII Zlotu Pojazdów Zabytkowych Legenda STARa
Regulamin konkursu Próba wolnej jazdy 2021
  1. Data i miejsce: konkurs przeprowadzony jest w ramach VII Zlotu Pojazdów Zabytkowych Legenda STARa organizowanej przez Powiat Starachowicki w dniach 28-29.08.2021 r.
  2. Do konkursu przystępują uczestnicy zlotu.
  3. Przebieg konkursu: uczestnicy konkursu prowadzą swoje pojazdy na wyznaczonym odcinku od startu do mety, tak by czas przejazdu wyznaczonego odcinka był jak najdłuższy. Zatrzymanie pojazdu w czasie próby dyskwalifikuje auto z udziału w konkursie. Nad prawidłowym przebiegiem próby czuwa komisja sędziowska powołana przez organizatora imprezy.
  4. Zwycięzcą konkursu zostaje pojazd, który pokona wyznaczony odcinek w najdłuższym czasie.
  5. Konkurs odbędzie się w trzech kategoriach: samochody ciężarowe, samochody osobowe, motocykle.
  6. Komisja sędziowska powołana przez organizatora imprezy ogłasza wyniki i przyznaje nagrody za I, II i III miejsce we wszystkich kategoriach – pamiątkowe grawertony.
  7. Wszelkie nieuregulowane sprawy dotyczące przebiegu konkursu rozstrzyga komisja sędziowska. Starachowice, 30.07.2021 r.
Starachowice, 30.07.2021 r.