ZLOT POJAZDÓW ZABYTKOWYCH
06. LEGENDA STARa
STARACHOWICE, 29–30.08.2020.

regulamin

 1. cel zlotu

  Popularyzacja historii powstania i produkcji pierwszego polskiego samochodu ciężarowego STAR, polskiej myśli technicznej oraz pokazanie innych kultowych samochodów i motocykli, które razem ze Starami poruszały się po polskich drogach.

  Celem Zlotu jest również propagowanie zasad bezpieczeństwa wśród uczestników ruchu drogowego oraz popularyzacja walorów turystycznych Powiatu Starachowickiego.

 2. organizator
  • Powiat Starachowicki (adres: Starostwo Powiatowe, 27-200 Starachowice, ul. Borkowskiego 4, tel. 41 276 09 42)
  • przy współpracy z:
  • Miastem i Gminą Wąchock,
  • Gminą Mirzec,
  • Muzeum Przyrody i Techniki Ekomuzeum im. Jana Pazdura w Starachowicach,
  • Automobilklubem Kieleckim,
  • Automobilklubem Kieleckim – Oddziałem w Starachowicach,
  • Stowarzyszeniem SHL - Historia i Fakty.
 3. termin i miejsce zlotu
  • finał zlotu: 29-30.08.2020.
  • wydarzenia zlotowe: na fun page’u FB www.facebook.com/FSCSTAR i www.legendastara.pl.
 4. Baza zlotu

  (wirtualna)

  • www.facebook.com/FSCSTAR
  • www.legendastara.pl
 5. uczestnictwo

  W Zlocie mogą brać udział właściciele i użytkownicy pojazdów wyprodukowanych przed 1995 rokiem. Udział w Zlocie jest bezpłatny. Zarejestrowani uczestnicy otrzymają upominki w postaci znaczków zlotowych, koszulek i okolicznościowych publikacji.

 6. zgłoszenia

  Zgłoszenia należy wypełniać elektronicznie w formularzach udostępnionych na oficjalnych stronach zlotu. W przypadku braku dostępu do mediów elektronicznych – pocztą pod adresem: Starostwo Powiatowe, 27-200 Starachowice, ul. Borkowskiego 4, pok. 310 (z dopiskiem Legenda Stara) ewentualnie telefonicznie: tel. 41 276 09 42 w terminie od 15 lipca do 15 sierpnia 2020 r. (w przypadku poczty tradycyjnej decyduje data stempla pocztowego, do zgłoszenia należy dołączyć min. 1 zdjęcie pojazdu w rozdzielczości min. 9x13 cm lub 800x600 pikseli).

 7. konkursy
  • W ramach Zlotu odbędą się konkursy: Elegancji, Superretro, Superbajer, konkurs fotograficzny „Stars of Old Cars”.
  • Regulaminy konkursów stanowią załączniki do regulaminu zlotu; akceptacja regulaminu zlotu oznacza zgodę na regulaminowe warunki konkursów.
  • Regulaminy konkursów są udostępnione na stronie www.legendastara.pl.
 8. program ramowy Od 15 sierpnia - foto/wideo prezentacja pojazdów nadesłanych przez uczestników zlotu na www.legendastara.pl. Finał Zlotu: 29-30 sierpnia 2020 r.
   wejścia on-line:
  • otwarcie zlotu,
  • publikacja nagrania przejazdu pokazowego off-road na torze prób w Wąchocku,
  • seminarium poświęcone polskim prototypom i ciekawym wydarzeniom z historii polskiej motoryzacji, tj.:
   1. Prototypy – niewykorzystane produkty polskiej myśli technicznej.
   2. 45-lecie „Pojedynku” Andrzeja Jaroszewicza – kierowcy rajdowego i Józefa Nowaka – aktora zorganizowanego przez telewizyjne „Studio 2” w 1975 r. na terenowym torze prób w Wąchocku pojazdami Star 266.
  • rozstrzygnięcie konkursów,
  • zakończenie zlotu.
 9. postanowienia końcowe
  1. Nadesłanie zgłoszenia uczestnictwa w zlocie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację przez organizatora wizerunku pojazdu i właściciela w mediach związanych ze zlotem i zarządzanych przez organizatora.
  2. Nadesłanie zgłoszenia uczestnictwa w zlocie jest równoznaczne z przekazaniem organizatorowi prawa do dysponowania informacjami o pojeździe i właścicielach w celach promocyjnych związanych ze zlotem i publikowania ich na stronach prowadzonych przez organizatora.
  3. Organizator zastrzega sobie prawo do wniesienia uzupełnień i zmian programu, a nawet odwołania Zlotu w przypadku przeszkód niezależnych od organizatora.
  4. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa w Zlocie bez podania przyczyny.
Starachowice, dnia 30.06.2020r. organizator