Regulamin zdalnego Konkursu Elegancji 2020

 1. Data i miejsce: konkurs przeprowadzony jest w ramach imprezy 6 Legenda STARa organizowanej przez Powiat Starachowicki w dn. 15.07. – 30.08.2020 r. na stronach internetowych: www.legendastara.pl i www.facebook.pl/fscstar.
 2. Do konkursu przystępują zarejestrowani uczestnicy zlotu, którzy zgłosili chęć uczestnictwa w konkursie na formularzu zgłoszeniowym przy rejestracji.
 3. Konkurs odbędzie się trzech kategoriach: samochody ciężarowe, samochody osobowe, motocykle.
 4. Przebieg konkursu:
  1. uczestnicy przysyłają min. 1 zdjęcie (max. 3 szt.) swojego pojazdu w postaci pliku JPG o minimalnym rozmiarze 800x600 dpi - jako załącznik w formularzu zgłoszeniowym lub w postaci wydrukowanego zdjęcia o minimalnym wymiarze 9x13 cm, jeżeli zgłoszenia dokonują pocztą tradycyjną,
  2. zdjęcia przesłane przez uczestników konkursu prezentujące pojazdy wraz z załogą zostaną opublikowane na stronie internetowej i będą przedmiotem oceny w głosowaniu internetowym,
  3. głosowanie będzie możliwe od dnia 15.08.2020 r. od godziny 08:00 do 28.08.2020 r. do godziny 15:00,
  4. każdy z głosujących może wskazać jeden pojazd w każdej kategorii,
  5. I, II i III miejsce w konkursie otrzymają kolejno zdjęcia, które uzyskały odpowiednią ilość głosów w głosowaniu internetowym.
 5. komisja sędziowska powołana przez organizatora imprezy ogłasza wyniki i przyznaje nagrody za I, II i III miejsce we wszystkich kategoriach – pamiątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe.
 6. Dyplomy i nagrody zostaną przesłane na adres wskazany w zgłoszeniu.
 7. Wszelkie nieuregulowane sprawy dotyczące przebiegu konkursu rozstrzyga komisja sędziowska.
 8. Decyzje komisji sędziowskiej są ostateczne.
 9. W konkursie nie mogą brać udziału osoby zatrudnione przez organizatora. Z udziału w konkursie wyłączone są także członkowie rodzin tych osób.
Starachowice, dnia 30.06.2020r. organizator