Regulamin zdalnego Konkursu Superbajer 2020

 1. Data i miejsce: konkurs przeprowadzony jest w ramach imprezy 6 Legenda STARa organizowanej przez Powiat Starachowicki w dn. 15.07. – 30.08.2020 r. na stronach internetowych: www.legendastara.pl i www.facebook.pl/fscstar.
 2. Do konkursu przystępują zarejestrowani uczestnicy zlotu, którzy zgłosili chęć uczestnictwa w konkursie na formularzu zgłoszeniowym przy rejestracji.
 3. Konkurs odbędzie się trzech kategoriach: samochody ciężarowe, samochody osobowe, motocykle.
 4. Przebieg konkursu:
  1. uczestnicy przysyłają film o długości min. 60 – max. 120 sekund pokazujący niezwykłe, niespotykane lub ponadnormatywne wyposażenie swojego pojazdu w postaci pliku avi lub mpg4 o minimalnej rozdzielczości 800x600 - jako załącznik w formularzu zgłoszeniowym lub w postaci pliku zapisanego na płycie CD/DVD lub innej przenośnej pamięcie (pendrive/flashdisk) w wypadku zgłoszenia pocztą tradycyjną.
  2. nadsyłanie zgłoszeń będzie możliwe od dnia 15.07.2020 r. od godziny 08:00 do 20.08.2020 r. do godziny 15:00.
 5. komisja sędziowska powołana przez organizatora imprezy ogłasza wyniki i przyznaje nagrody za I, II i III miejsce we wszystkich kategoriach – pamiątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe.
 6. Nagrody i dyplomy zostaną przesłane na adres wskazany w zgłoszeniu.
 7. Wszelkie nieuregulowane sprawy dotyczące przebiegu konkursu rozstrzyga komisja sędziowska.
 8. Decyzje komisji sędziowskiej są ostateczne.
 9. W konkursie nie mogą brać udziału osoby zatrudnione przez organizatora. Z udziału w konkursie wyłączone są także członkowie rodzin tych osób.
Starachowice, dnia 30.06.2020r. organizator