Regulamin zdalnego Konkursu Superretro 2020

  1. Data i miejsce: konkurs przeprowadzony jest w ramach imprezy 6 Legenda STARa organizowanej przez Powiat Starachowicki w dn. 15.07. – 30.08.2020 r. na stronach internetowych: www.legendastara.pl i www.facebook.pl/fscstar.
  2. Do konkursu przystępują wszyscy zarejestrowani uczestnicy zlotu.
  3. Konkurs odbędzie się trzech kategoriach: samochody ciężarowe, samochody osobowe, motocykle.
  4. I, II i III miejsce w poszczególnych kategoriach otrzymają kolejno zgłoszenia, które będą przedstawiać najdawniejszą datę produkcji pojazdu lub pierwszej rejestracji.
  5. komisja sędziowska powołana przez organizatora imprezy ogłasza wyniki i przyznaje nagrody za I, II i III miejsce we wszystkich kategoriach – pamiątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe.
  6. Nagrody i dyplomy zostaną przesłane na adres wskazany w zgłoszeniu.
  7. Wszelkie nieuregulowane sprawy dotyczące przebiegu konkursu rozstrzyga komisja sędziowska.
  8. Decyzje komisji sędziowskiej są ostateczne.
  9. W konkursie nie mogą brać udziału osoby zatrudnione przez organizatora. Z udziału w konkursie wyłączone są także członkowie rodzin tych osób.
Starachowice, dnia 30.06.2020r. organizator